Tarikh Kemaskini : Selasa, 20 Oktober 2020.
blue green oren
A- A A+

  • Pembayaran akan dibuat segera sebaik sahaja pengesahan dokumen oleh cawangan.
  • Hanya ahli-ahli KPPK yang berfaedah serta menjelaskan bayaran Tabung Kebajikan layak untuk faedah-faedah dari Tabung ini.
  • Semua permohonan mesti dikemukakan dalam tempoh sebulan keputusan diumumkan / insiden berlaku.
  • Tuntutan hendaklah dikemukakan melalui cawangan anda.
  • Ahli yang bersara boleh menjadi ahli bersekutu seumur hidup dengan bayaran RM200.00 sekali sahaja dan menikmati semua faedah dalam Tabung Kebajikan.

Tabung Kebajikan Untuk Ahli KPPK

Perkara Jumlah
Kematian Ahli (Kemalangan)  RM3000
Kematian Ahli (Biasa)  RM2000
Kematian Suami / Isteri  RM500
Kematian Anak RM200
Kematian Ibubapa RM200
Pendidikan – SPM (7A dan ke atas) RM100

Persaraan Wajib (55/56 tahun) ( kurang dari 10 tahun )

Persaraan Wajib (55/56 tahun) ( genap 10 tahun tetapi kurang dari 20 tahun )

Persaraan Wajib (55/56 tahun) ( genap 20 tahun tetapi kurang dari 30 tahun )

Persaraan Wajib (55/56 tahun) ( genap 30 tahun dan keatas )

RM 200

RM 400

RM 600

RM 1000

Penyakit Kritikal (mengikut kes) RM2000
Bencana Alam ( Bersyarat ) RM500

Ijazah Sarjana Muda / Master / Ph.D

(dengan bukti Surat Perlantikan DG41 selepas 1 Januari 2004)

RM100

 Tuntutan Tabung Kebajikan

No. Jenis Tuntutan Bil. Apr 1999 – Dis 2009
1. Khairat Kematian Ahli 14143 RM4,011,200.00
2. Penyakit Kritikal 973 RM807,700.00
3. Insentif Pelajaran 10565 RM1,056,500.00
4. Persaraan Wajib 55 tahun 5397 RM914,400.00
5. Bencana Alam 112 RM50,600.00
6. Ijazah 5702 RM570,200.00
  JUMLAH BESAR 36,892 RM7,410,600.00